Step1 - 確認燈具總數量

                  什麼樣的坪數該怎麼選配燈具和燈泡,才能達到明亮和美觀的功能呢? 
                您可參考Bingo亮度配置表,當房子裝潢或油漆完成時,就是燈具可以進場的時間囉!
                先計算整棟房子的總電源數,各空間應搭配至少幾燈的燈具,再選購安裝時就不會漏掉了。
                而選燈飾就像人穿衣服一樣,並不侷限什麼燈要裝哪個空間;只要足夠明亮,您可以搭出屬於自己家的個性!